Forløb

I studieretningen med samfundsfag, engelsk og matematik bliver der blandt andet arbejdet med følgende fælles temaer

Ungdomskulturer

Er forskellige former for selviscenesættelse og identitetsdannelse kulturelt betingede? Hvordan forklares hooliganism i GB? Hvilke forskelle og ligheder er der på identitetsdannelsen i forskellige lande? Hvordan kan man forklare forskelle i eksempelvis madkultur og skønhedsidealer? Hvilken rolle spiller de sociale medier for identitetsdannelsen i det senmoderne samfund på tværs af kulturer


Etniske minoriteter

Etniske minoriteter i USA: Dannelsen af en ny identitet fra tidligste immigranter til i dag. Hvad betyder den kulturelle baggrund og historien for den nationale og personlige selvforståelse? 
Hvordan håndterer USA den aktuelle immigrationsbølge fra Syd- og Mellemamerika politisk og kulturelt?
Etniske minoriteter i GB: Hvilken betydning har den koloniale fortid for hvordan integrationen fungerer i GB i dag? Hvilke aktuelle udfordringer står GB overfor?
Hvilke teorier og begreber kan forklare kulturmødet og forskellige former for integration?


Ulighed i Danmark

Samfundsfag og matematik arbejder sammen omkring at besvare spørgsmål om ulighed i Danmark. Har vi ulighed i Danmark? Hvad er ulighed? Hvordan kan ulighed måles og beregnes? Hvordan kan vi forklare forskellige former for ulighed? Kan og skal uligheden mindskes i Danmark?


Amerikansk politik

Præsidentvalg og midtvejsvalg – hvordan ser der politiske system ud i USA og hvordan afgøres valgene?
Hvordan ser de forskellige kandidaters og partiers politik ud? Hvad er deres ideologiske grundlag? Og hvilke temaer er vigtige i amerikansk politik?
Hvem stemmer typisk demokratisk/republikansk og hvorfor?
Hvilke sproglige strategier har partierne overfor deres segmenter?
Hvordan ses de amerikanske værdier i den politiske retorik og i det politiske systems indretning?
Hvilken rolle spiller medierne i valgkampen, og hvordan kan forskellene i mediernes fokus forklares?


Politics in a global world

Hvilken rolle spiller italesættelsen af internationale problemer for vores forståelse og håndtering af dem? Der laves medieanalyser af udvalgte internationale taler/kronikker/udsendelser for at analysere samspillet mellem retorik og budskab. 
Hvorfor handler stater som de gør i international politik og hvilke teorier kan vi bruge til at forklare udviklingen i verden?


Økonomisk krise

Samfundsfag og matematik arbejder sammen om at forstå hvordan økonomien fungerer. Hvad er en god økonomi? Hvilke økonomiske politikker findes der, og hvordan påvirker de økonomien? Hvordan kan man beregne effekten af økonomiske tiltag?
Skal man regulere og forsøge at påvirke den politiske udvikling, eller skal økonomien passe sig selv?