Projekter i matematik

RUMGEOMETRI I ANVENDELSE MED 2m

Der blev målt, klippet og klistret da 2m tog rumgeometrien i anvendelse.

På baggrund af møjsommelige udregninger blev der konstrueret 2-dimensionale tegninger, som på matemagisk vis skabte illusioner af 3-dimensionale objekter. Se deres flotte projekter nedenfor:

PERSPEKTIVTEGNING

Eleverne i dette forløb har arbejdet med perspektiv tegning.
På billedet er de igang med at tegne fagfløjen på Marselisborg Gymnasium i perspektiv på transperanter. Efterfølgende er der arbejdet med principper for perspektivtegning. 
Man kan i arbejdet med perspektivtegning anvende konstruktionsprogrammet Geogebra.
På billedet ses en vej konstrueret med lygtepæle, som står i samme afstand. Hvis man klikker på billedet kan den bagvedliggende konstruktion ses afspillet i Geogebra.

 

VALG

I forbindelse med folketingsvalg og kommunalvalg skal man finde en metode til at omsætte de afgivne stemmer til antal mandater. Der findes mange måder at gøre dette på, men ingen af disse vil være 100% retfærdige. Dette skyldes blandt andet, at antallet af mandater jo skal være et helt tal. Man kan i matematik arbejde med de forskellige metoder til mandatfordeling og se hvilke konsekvenser de forskellige metoder har for fordelingen af mandaterne.
Op imod valget laves der en del prognoser, hvor man prøver, at forudsige udfaldet af valget. I matematik ser vi på, hvilke krav man må stille til sådanne undersøgelser og i hvor høj grad, vi kan stole på resultatet af disse. Man kan fx beregne usikkerheder på meningsmålingernes resultat og se om der er signifikant fremgang for et parti i forhold til sidste valg.

 

Mange af genstandene i vores hverdag kan beskrives som et omdrejningslegeme. Dvs det kan frembringes ved at rotere en  kurve om en akse. Eksempler  kan ses på billedet. Vha af matematiske modeller og integralregning kan man  beregne volumener og overfladearealer af sådanne genstande. Man kan på denne måde fx bestemme indholdet af en flaske. Hvis man selv skulle designe en beholder, som kan indeholde et bestemt volumen, kan man altså anvende matematik til dette.