Forløb

Eksempler på forløb i mediefag.

Horrorfilm

Hvorfor bliver folk kriminelle? I et kriminalitets forløb vil vi ofte undersøge de utallige forklaringer på kriminel adfærd. De forskellige teorier testes ud fra data omkring kriminelle og deres baggrund, det kan fx være om de har haft en hård barndom.

  • Biologiske, psykologiske, gruppe- og samfundsforklaringer
  • Strafteorier
  • Besøg i retten


Dokumentar

Det er ikke uden betydning hvilke virkemidler der anvendes i en dokumentarfilm. Inden for dokumentar findes der forskellige former, i mediefag arbejder vi med at identificere og vurderer de forskellige slags dokumentarfilm vi møder i hverdagen.

  • Den observerende dokumentar
  • Den dybdeborende dokumentar
  • Den deltagende dokumentar

Puzzle films

Findes også! Faktisk er den økonomiske ulighed steget under krisen og der er blevet 70 % flere fattige i Danmark siden 2007. Nogle politikere vil mene at ulighed skaber dynamik og en stræben efter et bedre liv, andre politkere mener at det ødelægger sammenhængskraften og mindsker vores tillid til hinanden.

  • Bourdieus kapitaler
  • Ideologi og omfordeling
  • Social arv