Forløb

På bioteknologistudieretningen kommer du til at arbejde med:

• Molekylærbiologi på celle- og molekyleniveau
• Bioteknologiens udvikling
• Bioteknologiske metoder: Kromatografi, PCR, elektroforese m.m.
• Samfundsmæssige og etiske problemstillinger ved anvendelse af bioteknologi
• Anvendt bioteknologi inden for kemisk og biologisk produktion og medicin
• De økologiske konsekvenser ved udsætning af genmodificerede organismer
• Transgen dyr og planter
• Den kemiske forståelse for den strukturelle opbygning af vigtige biomolekyler
• Enzymers opbygning og funktion herunder de kemiske reaktionsmekanismer
• Matematisk modellering fx. af epidemier

Eksempler på forløb på denne studieretning:  

Epidemimodeller
Når en ny epidemi bryder ud, er det vigtigt hurtigt at kunne sige noget om dens karakteristika og om, hvordan og hvor hurtigt den spredes. Det tidslige forløb af en epidemi kan med fordel beskrives ved hjælp af matematiske modeller, hvori der indgår differentialligninger. Med en sådan model kan man blandt andet give et kvalificeret bud på, hvordan effekten af massevaccination i forbindelse med mæslinger vil være. 
Fag: Matematik og bioteknologi

Videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger
I årene 1851-1914 bliver samfund og kultur forandret af en række videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger. Eleverne arbejder i grupper med en selvvalgt problemstilling, der tager udgangspunkt i perioden og går på tværs af to faglige hovedområder. 
Eksempler på emner: Lys i storbyen, Tid og rum, Flyvemaskinen,…
Et AT-forløb hvor mange fag kan inddrages: fx bioteknologi, fysik, matematik og dansk