Forløb

En studieretning med biologi og samfundsfag på A-niveau åbner op for mange spændende tværfaglige projekter. Centralt for alle projekter er, at den skarpe grænse mellem fagene udviskes, da de to fag supplerer hinanden rigtig godt.

Her bliver der blandt andet arbejdet med følgende fælles temaer:

Biologisk krigsførelse

Hvordan kan biologiske våben skade mennesker? Kan vi biologisk reducere skadevirkningerne, og hvilke sikkerhedspolitiske overvejelser bør en stat gøre sig i forbindelse med en sådan trussel?

Ulighed i sundhed

Hvordan kan vi forklare, at der er sygdomme, der primært rammer de mest resursesvage i samfundet? Hvilken effekt har sygdommen på individet – og på samfundet?  Er det individets eller samfundets ansvar?

Kriminalitet og retsgenetik

Her ser vi på, hvordan biologiske metoder kan anvendes til at opklare kriminelle handlinger. Vi har mulighed for eksperimentelt at arbejde med retsgenetik, og vi skal opklare mord. Samtidigt skal vi se på udviklingen i kriminalitet samt på hvordan retssystemet virker.  

Biologisk politik

Hvordan kan man politisk forsøge at bekæmpe antibiotikaresistens? Hvilke biologiske begivenheder kan forklare, at resistensen er så udbredt, og hvordan kan vores viden om bakterier bruges til at lave et modangreb? Hvordan er i grunden den politiske beslutningsproces – og hvilke hensyn skal politikerne tage?

Unge og rusmidler

Her ser vi på, hvordan forskellige rusmidler påvirker nervesystemet, og hvordan misbrug påvirker mennesker på både kort og lang sigt.  Men også på hvordan misbrug af forskellige rusmidler afhænger af det miljø, unge vokser op i. Hvorfor har omgangskredsen så stor betydning for, om unge ender i misbrug. Og kan man på baggrund af den biologiske viden om rusmidlernes effekt forudsige hvilke samfundsgrupper, der misbruger hvilke rusmidler?