Forløb

På mk-studieretningen kommer du ud over den enkeltfaglige undervisning til at støde på undervisningsforløb på tværs af fagene. De tre studieretningsfag matematik, kemi og fysik har mange berøringsflader med hinanden, som gør det nemt for fagene at arbejde sammen.

Eksempler på forløb:


Reaktionskinetik    Fag: kemi og matematik
 

Alle kemiske reaktioner forløber med en hastighed, der kan beskrives matematisk på flere niveauer. Med udgangspunkt i observationer, der kan foretages med et stopur og øjet kan vi bestemme og følge hastigheden af reaktioner, og dermed følge koncentrationen af reaktanter og produkter. Nogle reaktioner er svære at måle hastighed på i praksis, eksempelvis eksplosioner. Det kræver et par lidt mere avancerede måleinstrumenter at følge så hurtige reaktioner. Vi kan derefter opstille forsøg, hvor vi efterprøver de teoretiske værdier, og analyserer årsagerne til eventuelle afvigelser i resultaterne.

 


Projektilbaner     Fag: Fysik og matematik
  I et tværfagligt undervisningsforløb om kanoner kan vi undersøge, hvordan vi kan modellere en kugles bane matematisk, når den affyres fra en kanon. Vi kan regne på, hvor langt og hvor højt kanonkuglen flyver, givet en bestemt affyringsvinkel.

Vi kan derefter opstille et forsøg, hvor vi efterprøver de teoretiske værdier, og analyserer årsagerne til eventuelle afvigelser i resultaterne.


 Farver   Fag: Fysik og kemi 
  Farver kan beskrives objektivt af fysik og kemi. Fysik kan forklare dannelse af lys, lysets energi og bølgelængde samt hvorledes disse hænger med vores oplevelse af farver. Kemi kan beskrive hvorfor øjet kan ”se”, hvorfor nogle stoffer har farve og andre ikke samt hvorledes dette hænger sammen med bindingerne i molekyler. Kemi kan desuden forklare paradokset i at næsten alle stoffer er farveløse samtidig med at verden ser meget farverig ud. 

Firkant A og firkant B har samme farve!.