Forløb

Et typisk forløb på denne studieretning vil integrere kultur- og samfundsmæssige aspekter i fransktalende dele af verden.

Eksempler på forløb:


  

Integration 

   
 

Frankrig og Belgien er eksempler på europæiske lande, der – ligesom Danmark – er udfordrede i forhold til integration. I et forløb om integration vil vi blandt andet undersøge årsagerne til, at indvandrere og efterkommere af indvandrere kan have svært ved at blive en integreret del af samfundet, samt hvilken betydning dette kan have for indvandrernes selvforståelse og samfundets syn på dem. Vi arbejder med kultur- og identitetsspørgsmål, og vi beskæftiger os med politik og teori på området.


Fattigdom 

   
  I Frankrig er antallet af fattige stigende.

Hvad er fattigdom egentlig, og hvilken betydning har fx den sociale arv, når det kommer til fattigdom?

Vi ser også på, hvordan Frankrigs velfærdsmodel er indrettet og på arbejdsmarkedets betydning for fattigdom.


 Nationalisme

   
  I 2017 er der præsidentvalg i Frankrig, og højrefløjens Marine Le Pen får medvind. Hendes nationalkonservative parti, Front National, modsætter sig EU, indvandring og øget globalisering.
Partiets fremgang skal ses i lyset af en generel højredrejning i Vesten. I et forløb om fransk nationalisme trækker vi derfor tråde til f.eks. Brexit og Trumps valgsejr i USA.