Forløb

Nedenfor ses nogle typiske forløb i mb-studieretningen

Kondital

Kondital kan bestemmes på mange forskellige måder. Det handler om at bestemme den maksimale iltoptagelseshastighed pr kg legemsvægt. En metode går ud på at undersøge, hvordan pulsen stiger med voksende belastning, fx på en ergometercykel. Ud fra sammenhørende værdier af puls og belastning kan man bestemme den maksimale belastning, man kan yde. Herefter kan den maksimale iltoptagelseshastighed pr kg bestemmes, og man har derfor et mål for konditallet.

Forløbet inddrager typisk fagene biologi, idræt og matematik.

De olympiske lege

Der arbejdes med atletikkens løbe-, kaste- og springediscipliner samt med emnet OL og politik, hvor det olympiske charter gennemgås, og IOC’s rolle diskuteres. Begreberne olympismen/den olympiske ånd og amarisme vs. sponsorpenge diskuteres. Der arbejdes desuden analytisk med tekster om de antikke olympiske lege og sportens betydning i de antikke bystater.

Forløbet kan udover idræt og oldtidskundskab inddrage fag som biologi, engelsk og historie.

Fiskeri

Ud fra den biologiske viden om fisk kan man opstille matematiske modeller for, hvordan vægten af en fiskeart samt størrelsen af populationen udvikler sig over tiden. Det giver et skøn over den samlede masse af fiskearten. Herefter kan fangst inddrages i modellen med henblik på at fastlægge kvoter.

Forløbet inddrager typisk biologi og matematik.

Epidemier

Sygdomme og dermed epidemier udvikles fx ved smitte mellem mennesker. Der kan opstilles en matematisk model, der forudsiger, hvordan epidemien udvikler sig over tiden, herunder hvornår epidemien topper. Modellen forudsætter kendskab til, hvordan den pågældende smitte foregår, herunder hvad sandsynligheden er for at blive smittet, når man møder én, der er smittet.

Forløbet inddrager typisk biologi og matematik.

Formidling

Når man skal formidle et svært matematisk eller naturvidenskabeligt emne i fx et populærvidenskabeligt tidsskrift, kan det være nødvendigt at undlade at fortælle den fuldstændige sandhed. Hvis integralregning fx skal formidles til en bredere del af befolkningen, er det ikke altid en god ide at beskrive integralregning helt fra bunden. Der kommer derfor nogle formidlingsmæssige aspekter i spil fra danskfaget.

Forløbet inddrager udover dansk matematik eller biologi

redAarow  Eksempel på formidling af kondital

Sundhed

Diskussion af spørgsmålet: Hvad er sundhed? Arbejde med befolkningsundersøgelser og gennemgang af de store folkesygdomme samt sundhedsprofiler.

Forløbet kan udover biologi inddrage en række fag, fx idræt, matematik, samfundsfag