Forløb

Immigration i USA

Hvordan etablerer man en identitet på tværs af forskellige kulturer?

Hvilke traumer oplever illegale flygtninge og hvordan kan disse afhjælpes?

Hvilke drømme håber flygtningene at få opfyldt i USA? Og hvordan hænger lykke og levestandard sammen?

Unge i Spanien og Danmark

Hvordan adskiller barndommen og ungdommen i Spanien og Danmark sig fra hinanden? Og hvilken betydning har det for de forskellige nationaliteters identitetsudvikling?

Hvilke kulturmæssige forskelle kan spores mellem spaniere og danskere?

At lære et ny sprog og at blive bedre til et fremmedsprog

Hvordan lærer man et sprog? Hvilke læringsmekanismer tages i brug, når man skal lære et nyt sprog?

Hvad sker der i hjernen, når man lærer?

Læring finder sted på mange forskellige niveauer – Hvordan lærer jeg bedst?

Ondskab i litteratur og i den virkelige verden

Findes der gode og onde mennesker? Skyldes ondskab indre eller ydre faktorer?

Har mennesket en fri vilje? Eller vil vi alle kunne presses til at begå ondskabsfulde handlinger?