Forløb

På denne studieretning vægtes sprogenes kulturelle aspekter højt, men samarbejdet mellem sprogfagene og samfundsfag er ligeledes i fokus. Arbejdet foregår dels enkeltfagligt, dels tværfagligt. Der arbejdes desuden målrettet med at opnå gode kommunikative færdigheder både mundtligt og skriftligt.

Eksempler på forløb:


Ung i Tyskland 

muligheder og begrænsninger 

 

Fag: Tysk og samfundsfag

 

     Hvordan er det at være ung i Tyskland?

Vi arbejder bl.a. med det tyske skolesystem og dets konsekvenser for uligheden i samfundet. Der laves kvalitative interviews med tyske elever, hvor der spørges ind til fx fritidsjobs, interesser og familieforhold, for derigennem at få belyst kulturelle forskelle og ligheder mellem Tyskland og Danmark


Immigration 
   Fag: Engelsk og samfundsfag
        

Hvorfor søger så mange immigranter Storbritannien og USA?

Vi undersøger immigrationsmønstre i et historisk perspektiv og kigger nærmere på, hvordan man i nutiden lever som legal hhv. illegal indvandrer i de forskellige lande. I den forbindelse arbejder vi med spørgsmålet om, hvilken betydning de mange indvandrere har for den britiske og amerikanske kultur og subkultur i et multikulturelt samfund og for det politiske landskab.


        Postmoderne         litteratur og film

  Fag: Dansk, tysk og engelsk
      I hvor høj grad påvirker strømninger i dansk, tysk, britisk og/eller amerikansk  litteratur hinanden?

Vi læser et udvalg af nyere dansk-, engelsk- og tysksprogede tekster inden for forskellige genrer og ser film for at kunne fastslå, hvilke temaer og virkemidler der anvendes i moderne litteratur, og hvilke budskaber forfatterne ønsker kommunikere til læserne.