Forskningens døgn

23. oktober 2014 af Malene Harboe og Anne Sandal

Anledningen var forskningens døgn, og emnet var “Korn som vitaminer”. Her blev vi præsenteret for nogle af de problemstillinger, der opstår globalt som følge af en stadig større befolkning – eksempelvis fejlernæring i U-landene. Fejlernæring rammer i større eller mindre grad halvdelen af jordens befolkning, og foredraget handlede netop om, hvordan forskere som Søren Borg ved hjælp af cisgene planter forsøger at fremavle kornsorter med et højere vitamin- og mineralindhold. Cisgene planter er fremavlet ved gensplejsning indenfor den samme art modsat transgene planter, hvor man gensplejser forskellige arter.

Endnu foregår arbejdet stadig i laboratorierne, men håbet er, at de på sigt kan være med til at forhindre en del af de voldsomme konsekvenser, som fejlernæring har for verdens fattigste.