Foulum

30. oktober 2018 af Torben Hviid

Tirsdag tilbragte 3Ng dagen på Foulum forsøgscenter. Vi arbejdede med to emner, jordbunden som filter for grundvandet og desuden køers miljøbelastning med drivhusgasser. Det var en kold, regnfuld og blæsende dag, så det var en kold fornøjelse at udtage jordprøver. Kulden blev dog glemt, da vi blev præsenteret for kalvene i stalden. Vi så desuden de fistulerede køer, hvor man har indopereret en åbning i vommen på køerne, så man kan  udtage prøver og undersøge foderets betydning for udledningen af methan. Vi udtog noget mavesaft, som blev undersøgt for bakterier og protozoer.