Fraværsregler

Se også under punktet ”Fritagelse for Idræt” for yderligere information.

  1. Normal deltagelse

Du deltager aktivt i den planlagte undervisning og vurderes i forhold til kravene til det igangværende forløb.

  1. Skade eller lignende – mindre end 2 ugers varighed

Du møder omklædt til idrætstimen og aftaler med din idrætslærer i hvilket omfang du kan deltage i den planlagte undervisning.

Hvis du ikke kan deltage i dele af eller hele den planlagte undervisning, er det dit eget ansvar at være aktiv i timen – teoretisk eller fysisk aktivt. Det vil sige, du skal selv have forberedt alternativ træning eller en teoretisk øvelse – begge dele knyttet til det igangværende forløb. Du vurderes i forhold til din aktivitet og den relevans din planlagte aktivitet har for det igangværende forløb.

Du skal i starten af timen aflevere en plan for din alternative aktivitet til din idrætslærer.

  1. Skade eller lignende – mere end 2 ugers varighed

Du deltager i det omfang, som er aftalt med din idrætslærer i den bindende aftale, jævnfør pkt. 3 i ”Fritagelse for idræt”

Det er dit eget ansvar at være aktiv i timen – teoretisk eller fysisk aktivt. Det vil sige, du skal selv have forberedt alternativ træning eller en teoretisk øvelse – begge dele knyttet til det igangværende forløb. Du vurderes i forhold til din aktivitet og den relevans din planlagte aktivitet har for det igangværende forløb.

Du skal i starten af timen aflevere en plan for din alternative aktivitet til din idrætslærer.

  1. Varige funktionsnedsættelser

Du deltager i det omfang, som er aftalt med din idrætslærer i den bindende aftale, jævnfør pkt. 4 i ”Fritagelse for idræt”

Det er dit eget ansvar at være aktiv i timen – teoretisk eller fysisk aktivt. Det vil sige, du skal selv have forberedt alternativ træning eller en teoretisk øvelse – begge dele knyttet til det igangværende forløb. Du vurderes i forhold til din aktivitet og den relevans din planlagte aktivitet har for det igangværende forløb. Alternativt gives der ingen årskarakter med bemærkning om fritagelse med lægelig dokumentation på karakterbladet.

Du skal i starten af timen aflevere en plan for din alternative aktivitet til din idrætslærer.

Hvis du ikke har idrætstøj med, deltager du som under pkt. A eller B (dog ikke omklædt)