Frivillig idræt

Udenfor skoletiden mødes eleverne ofte til frivillig idræt eller stævner.
Der informeres om dette til morgensamlinger, på Lectio eller her på hjemmesiden.
Alle er velkommen til at møde op og deltage!

Mellem alle gymnasier i landet bliver der i løbet af året afholdt stævner inden for forskellige idrætsdiscipliner. Marselisborg Gymnasium deltager i flere af disse stævner og har stolte traditioner.