Frivillig idræt

Udenfor skoletiden mødes eleverne ofte til frivillig idræt eller stævner. 
Der informeres om dette til morgensamlinger, på FC-Marselis eller her på hjemmesiden.
Alle er velkommen til at møde op og deltage!

Mellem alle gymnasier i landet bliver der i løbet af året afholdt stævner inden for forskellige idrætsdiscipliner. Marselisborg Gymnasium deltager i flere af disse stævner og har stolte traditioner.