Projekt Frivillig

Projekt Frivillig er et tilbud til dig som udfører et frivilligt stykke arbejde uden for skoletiden. Det kunne f.eks. være at man var besøgsven hos en ældre medborger, eller at man træner 20 glade drenge i fodbold. Så har du mulighed for at få et frivilligbevis.

Frivillighed er i stigende grad en parameter som samfundet lægger vægt på. Derfor kan du med et frivilligbevis dokumentere at du har udført frivilligt arbejde. På Marselisborg Gymnasium er vi en del af Projekt Frivillig, hvilket betyder at vi har mulighed for at udskrive frivillighedsbeviser for elever som har udført mindst 20 timers frivilligt ulønnet arbejde.

Beviset er et dokument som er attesteret af skolen og dermed fungere som dokumentation og det kan lægges ved CV’et når man f.eks. skal søge arbejde eller søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2. Initiativet Projekt Frivillig har en plads på finansloven og er støttet af Kultur ministeriet, Social- og integrations ministeriet samt ministeriet for børn og undervisning. Ministerierne koordinerer det nationale projekt i tæt samarbejde med center for frivilligt socialt arbejde (CFSA) som er et nationalt videns og kompetencecenter.


Hvordan får man et frivilligbevis?

På Marselisborg Gymnasium får man et frivilligbevis ved at:

  • udfører et stykke frivilligt arbejde af minimum 20 timers varighed. 
  • tage kontakt til frivillighedsvejlederen
  • skrive et udkast til en tekst til beviset, evt i samarbejde med frivillighedsvejlederen
  • udfylde formularen på Projekt Frivilligs hjemmeside
  • sende det underskrevne bevis til frivillighedsvejlederen

Herefter vil frivillighedsvejlederen sørge for at beviset bliver printet og lagt ved dit eksamensbevis.