FU

Overordnet organ for aktiviteter, der ikke er direkte undervisning.

Sammensætning:

Rektor, tre lærere, én TAP, to fra elevrådet og én fra festudvalget.

Hver gruppe (lærere/elever/TAP) vælger sine egne medlemmer.

Lærerrepræsentanterne vælges på et PR-møde for en 2-årig periode og kan sidde i max. 2 perioder.

Samarbejdsrelationer:

FU samarbejder nedenstående underudvalg.