Fysiklærertur til Hamborg

23. april 2012

Første stop var A. P. Møller skolen, hvor vi fik en rundvisning i det imponerende bygningsværk og undtagelsesvis fik adgang til den omfangsrige fysiksamling. Fredag gik turen til DESY (Deutsches Elektronen Synchrotron), en mindre udgave af det mere kendte forskningscenter CERN, som ligger i Geneve. Her var der rundvisning i flere af de imponerende forskningsfaciliteter. Fredagen blev afsluttet med et besøg ved vandelevatoren Scharnebeck Schiffshebewerk , en kæmpe skibselevator, som kan løfte skibe 38 meter op til næste vandniveau. Alt i alt en meget vellykket tur med et godt fagligt indhold.