Genoptræning

1. Læs grundigt DIF kompendiet ”Idrætsskader. Hvad gør man”

2. Beskriv din skade 

3. Udarbejd skriftligt et genoptræningsprogram der indeholder øvelser der kan gennemføres i idrætstimerne. Programmet skal vare ca. 1 time og indeholde følgende:

  • Et opvarmningsprogram som justeres løbende igennem din genoptræningen (ændringerne noteres). Husk at vær opmærksom på om der er tale om et inde- eller udeforløb.
  • Mobiliserende øvelser indenfor smertegrænsen af det skadet område. Beskriv øvelserne, deres varighed samt formål.
  • Et konditionstræningsprogram (cykling, svømning, eventuelt løb ved skader på arme og overkrop). Beskriv de forskellige øvelser samt varigheden af øvelserne.
  • Et styrketræningsprogram af de ikke skadede muskler/led. Hvor mange gentagelser og repetitioner skal der laves? Hvilken belastning anvendes i de forskellige øvelser
  • Forebyggende smidighedstræning og koordinationsøvelser. Beskriv øvelserne og varigheden.

4. Vurder løbende hvor på stigeprincippet du er ved hver enkelt idrætstime. Vurderingen noteres i en træningsdagbog der sendes til din idrætslærer løbende eller efter endt skadesforløb (dette aftales med din idrætslærer).

Link til ”Idrætsskader. Hvad gør man” på http://genoptraeningsportalen.dk/wp-content/uploads/2013/12/Genoptræningsprincipper.pdf

God fornøjelse!