Udvikling af hjemmesider og apps

Vi udvikler hjemmesider ved hjælp af html-tags, CSS og JavaScript

Vi bygger hjemmesider op fra bunden, idet vi skriver html-koden med forskellige html-tags

Nedenfor ses en start på en hjemmeside om konditests, hvor layoutet er styret af CSS-koder

Endelig har vi nedenfor et eksempel på en hjemmeside, der gør brug af JavaScript, idet der foretages beregninger af kondital ud fra distancen, der er løbet på 12 minutter: