Hospitalsfysik

24. april 2019 af Henning Langkjer

3FY-1 (fra 3m) var 24. april på besøg på det nyåbnede Dansk Center for Partikel Terapi på Skejby Sygehus i forlængelse af deres undervisningsforløb i hospitalsfysik. 

De blev vist rundt af hospitalsfysiker Klaus Seiersen, selv tidligere elev på Marselisborg Gymnasium.