Idrætsdag

I løbet af skoleåret afvikles idrætsdage for alle årgange på Marselisborg Gymnasium.

Idrætsdagene varierer fra årgang til årgang, så eleverne bliver præsenteret for forskellige aktiviteter hen over de tre år.

‘Boldspil’ med 1g og 1td.

‘Adventurerace’ med 2g og 2td.

‘Dansens dag’ og ‘5 km løb’ med 3g og 3td.