Idrætsteori

Ændringer i muskelvævets struktur:

 Efter længere tid med styrketræning vil man, afhængig af træningens art, ofte se en forøgelse af musklernes størrelse (tværsnitsareal/volumen). Dette kaldes hypertrofi. Der er en tydelig sammenhæng mellem en muskels tværsnitsareal (eller volumen) og den kraft, som musklen er i stand til at skabe; jo større tværsnitsareal desto større kraft. En anden effekt af styrketræning er en arealmæssig ændring af fibertypefordelingen således, at det relative areal af de hurtige muskelfibre øges, idet de hypertrofierer i højere grad end de langsomme. Dette vil medføre en større muskelkraft og -effekt ved en given kontraktionshastighed. Musklerne bliver populært sagt mere eksplosive. Hypertrofi optræder ikke nødvendigvis ved alle typer styrketræning. Der skal bl.a. en vis (stor) mængde og træningsintensitet til, førend musklerne bliver synligt større.

 Neurale forandringer

  • Forbedret koordination mellem muskler
  • Øget neural drive: (øget mængde nerveimpulser til musklen)

Muskelstrukturelle forandringer

  • Hypertrofi (øget volumen og tværsnitsareal)
  • Ændringer i arealmæssig

Nedenstående figur illustrer de neurale og muskulære tilpasning til styrketræning. Figuren viser hvorledes muskelstyrken udvikler sig over tid, og endvidere hvordan denne styrkeudvikling består af hhv. neurale faktorer og muskelstrukturelle faktorer. Det ses, at neurale forhold spiller den største rolle i opstartsfasen (2-3 måneder) hvorefter hypertrofi langsomt indtræder. Der opnås efterhånden (år) et niveau, hvor det bliver sværere yderligere at udvikle muskelstyrken, med mindre periodiseret/varieret træning inkluderes. (Modificeret fra Sale, 1992)

Analyser figur 1.3. Forklar hvordan musklen udvikler styrke over tid og hvilke fysiologiske forandringer der sker ved styrketræning.

Kilde: DIF styrketræningshæfte kap.1 (pdf fil findes online)

Opgaven afleveres efter timen til din idrætslærer

God fornøjelse!