IKV

Du kan gennem en IKV (individuel kompetencevurdering) få vurderet de kompetencer, du har tilegnet dig uden for et almindeligt skole- og uddannelsesforløb.

Vi udfører Individuel Kompetencevurdering inden for de fag og niveauer, vi udbyder på skolen. 

Vurderingen foretages ud fra de mål, der er beskrevet i reglerne for det pågældende fag. (Læs mere på www.uvm.dk.)

Som hovedregel vil et kompetencebevis for et helt fag fra den gymnasiale fagrække kunne give fuld merit for faget.

Hvis du ønsker, at vi skal hjælpe dig med at få vurderet dine kompetencer, skal du gøre følgende: 

  1. Find det fag og det niveau, du ønsker at blive kompetencevurderet i og sæt dig ind i fagbeskrivelsen.
  2. Kontakt skolens kontor pr telefon eller mail. Du vil derefter få tilsendt et ansøgningsskema.
  3. Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes sammen med et cv og relevant dokumentation til skolens hovedmail. Det er dit ansvar at fremlægge alt relevant dokumentation.
  4. Efterfølgende vil din ansøgning blive vurderet af en studievejleder og en faglærer.
  5. Du kan forvente svar efter ca. en uge.