Inspirationsdag

14. november 2013 af Jens Aarup Rasmussen

SamfundsCup er en landsdækkende innovationskonkurrence for samfundsfaglige gymnasieelever – i år under overskriften DEMOKRATI! 

Mødet på Odder Gymnasium bød på et videnskabeligt indlæg fra professor i statskundskab Jørgen Elklit om demokrati og organiseringen af valg samt en beretning fra Tove Stadil Thomassen om lokalt basisdemokrati i Randlev, hvor en skolelukning mobiliserede lokalsamfundet til aktiv politisk og demokratisk deltagelse i kampen for at få oprettet et friskolealternativ. 

Eleverne skulle herefter gennem en række øvelser generere problemer og løsninger under overskriften Demokrati, og der blev hjembragt mange gode ideer til et muligt vinderprojekt…. Se billeder fra dagen herover.