IT

Anvendelse af IT er en naturlig del af undervisningen på Marselisborg Gymnasium. En stor del af kommunikationen mellem skolen, lærerne og eleverne foregår over Lectio.
Marselisborg Gymnasium overholder naturligvis gældende lovkrav om databeskyttelse.

Eleverne orienterer sig om lektier, skema og meget mere via Lectio. Vi kører på Marselisborg Gymnasium med et 14-dages skema, men der er ofte ændringer i skemaet, og disse kan man orientere sig om på Lectio.
Meget af det undervisningsmateriale, der anvendes, kan man ligeledes hente via Lectio. Man kan også se fagenes undervisningsbeskrivelser, således eleverne forud for eksamen kan se hvilket pensum, der er gennemgået i blokkene.
           it 

Det forventes, at eleverne medbringer en computer til undervisningen. I nogle fag anvendes der elektroniske bøger, og det er derfor nødvendigt at kunne anvende disse på skolen. IT i undervisningen kan derudover strække sig fra interaktive grammatikøvelser i engelsk, anvendelser af animationer i fysik, til søgning efter statistikker til samfundsfag. I matematik anvendes softwareprogrammet Maple, som også anvendes til udformningen af afleveringsopgaverne.

Kontakt skolens it-supporter, hvis du har tekniske problemer. 

Træffetider:

Tirsdage og torsdage samt fredage i lige uger.

Databeskyttelsesrådgiveren
I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiveren for Marselisborg Gymnasium er Jakob Spliid

Jakob Spliid

Hedeager 2

8200 Aarhus N

Telefon: 8755 1245
Mail: dpo@it-supportcentret.dk