Jeg er på, derfor er jeg

Hvilken person er du? Har du din fars temperament og din mors humor? Kan du bedst lide at være i centrum til en fest, eller holder du dig i baggrunden? Ændrer du personlighed alt afhængigt af, hvem du er sammen med? Hvor meget betyder dine venner for din personlighedsdannelse? Giver din facebookprofil et sandfærdigt billede af, hvem du er?

I dette forløb sætter vi fokus på ungdommen, identitetsdannelsen, personligheden, narcissisme og det at være på. I den forbindelse arbejder vi med forskellige personlighedspsykologiske teorier samt teorier om identitetsdannelsen i det senmoderne samfund. Vores viden fra socialpsykologien, kognitionspsykologien, udviklingspsykologien og adfærdspsykologien kommer alt sammen i spil og i løbet af forløbet kommer vi blandt andet omkring emner som:

  1. Personlighedstyper
  2. Narcissisme
  3. Forsvarsmekanismer
  4. Personlighedstest
  5. Ungdommen
  6. Identitetsdannelse
  7. Medfødte forskelle

Forløbet dækker området personlighed og identitet fra bekendtgørelsen, men trækker også tråde til såvel social-, udviklings- som kognitionspsykologien.