Kræft

21. november 2019 af Torben Hviid.

Som afslutning på et biologi forløb om kræft havde 3Bk2 i dag besøg af Lotte, Sara, Emil, Christian, Bjerke der er medicinstuderende fra 6-9 semester på Aarhus Universitet og desuden medlemmer af onkologisk selskab. De havde tilrettelagt to undervisningsmoduler, hvor alle sider af kræft blev berørt. De var omkring både det rent faglige om hvad en kræftcelle er til det mere følelsesmæssige om at være pårørende til en kræftpatient. Undervejs var der workshops hvor eleverne fik lov at agere læger der skulle stille diagnosen omkring forskellige kræftformer. Tak til de studerende for en spændende dag.