Kræft tur/retur i 2bk2

Torsdag havde 2Bk2 besøg af Lotte Bjerre fra kræft tur retur. Lotte afslutter sin kandidatgrad i medicin her i juni og holdt et glimrende oplæg om kræft, hvor vi fulgte den opdigtede patient Gunnar fra hans besøg hos lægen til udredningen og endeligt behandlingen af hans lungekræft. Der var stor spørgelyst fra eleverne og det er tydeligt et emne mange af dem har berøring med og derfor et vigtigt emne i biologiundervisningen. Lotte gav også et indblik i studielivet på medicin samt uddannelsens opbygning. Så tak til Lotte for et spændende foredrag.

Tekst og foto: Torben Hviid