Læse- og stavescreening 1.g

1.g’erne var 12. august samlet for at lave skolens læse-stave-screening, som alle 1g’ på Marselisborg Gymnasium kommer igennem i løbet af de første uger af skoleåret.