Links

Links

Gennnemgang af emner på fysik:

Gennemgang af flere af emnerne på både C,B og A niveau:

http://frividen.dk/default.aspx?catid=8d912e16-aa39-486a-b073-890860cf5555

Generelle sider med animationer i fysik:

Dansksproget oversigt over animationer til emnerne på B-niveau:

http://hval.dk/web/bruger/eraun/virtex/

Oversigt over animationer, hvoraf mange findes på dansk:

http://www.walter-fendt.de/ph14dk/

Sider med animationer indenfor forskellige emner indenfor fysik:

Atomfysik:

Dele af periodesystemet med spektrallinjer. Interaktivt.

http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/a2.html

Astronomi og kosmologi

Årstider og døgnets rytme:

http://esminfo.prenhall.com/science/geoanimations/animations/01_EarthSun_E2.html

http://projects.astro.illinois.edu/data/Seasons/seasons.html

Månens faser:

http://astro.unl.edu/naap/lps/animations/lps.swf

Interaktivt HR-diagram:

http://www.astro.ubc.ca/~scharein/a311/Sim/hr3/HRdiagram.html

Bølger:

Bølgeanimation med 3D: 

http://www.falstad.com/ripple/

Bølgebevægelse:

http://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/waves/wavemotion.html

http://www.asahi-net.or.jp/~zn6t-szk/sin1.html

Animation af dobbeltspalteforsøget:

http://www.walter-fendt.de/ph14dk/doubleslit.htm

Superposition af bølger.

http://www.phys.hawaii.edu/~teb/java/ntnujava/waveSuperposition/waveSuperposition.html

Mekanik:

Hooks Lov:

http://www.upscale.utoronto.ca/PVB/Harrison/Flash/ClassMechanics/HookesLaw/HookesLaw.html

Læreplan

Læreplan i fysik:

http://uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Studieretninger-og-fag/Fag-paa-stx/Fysik-stx