Maj

Onsdag den 14. maj blev der traditionen tro afholdt forårsevent med de kunstneriske fag, hvor eleverne fremviste arbejde fra årets gang for forældre og andre interesserede.

Den 13. maj var vejret lidt bedre, end det havde været i flere dage.

I dag, mandag den 12. maj, var det europæiske rumfartsargentur (ESA) på besøg ved Steno museet i Aarhus.

I denne uge (uge 19) har 1sb arbejdet med AT i fagene biologi, samfundsfag og fysik. I den forbindelse har de været på besøg på Institut for Retsmedicin.

I anledning af Danmark Læser 2014, arrangeret af Kulturministeriet, deltog elever fra 1td, 1m og 2bm tirsdag eftermiddag mellem kl. 16 og kl.17 sammen med andre tilfældigt fremmødte i en læse-event omkring Store Torv.

Der skal stemmes til EU parlamentet 25/5 2014 .

I ugen lige efter påske skulle eleverne fra 2bm bioteknologiholdet dissekere torskehoveder.

Frederik Orm Hansen fra 3.m (nummer fire fra højre) kvalificerede sig mandag den 28. april 2014 til den internationale fysikolympiade.

Mandag den 19. maj 2014 blev der danset Les Lanciers i skolegården.