Marts

Marts

Tidsmaskine, Western saloon, konditori, charter rejse, spejderlejr, pavevalg, himmel/helvede, Freud, hjerteoperation … temaerne var mange ved den årlige skolefest, der blev afholdt i fredags.

Torsdag den 10. marts mødtes alle skolens franskhold på tværs af årgangene til en fællesfransk blokdag.

En gruppe af elever, lærere, ledelse og arkitekter var mandag d. 21/3 på en heldagsekskursion til Horsens Statsskole, Fredericia Gymnasium, Rødkilde Gymnasium og Egå Gymnasium.

Projekt Frivillig var i dag på besøg i kantinen sammen med repræsentanter fra organisationer, der udbyder frivilligt arbejde, f.eks. en besøgstjeneste.

Fredag den 18. marts var der spilaften på Marselisborg Gymnasium.