Med elever i rummet

20. december 2017 af Hanne Krogh

2mb har arbejdet med exoplaneter og betingelser for liv på andre planeter de såkaldt exoplaneter. Det var et tværfagligt samarbejde med biologi. Der er desuden arbejdet med hvorledes disse planeter detekteres. I 1ms1 har vi arbejdet med vha fysikken at forklare umiddelbart observerbare fænomener såsom årstidernes skiften, formørkelser, dagens længde ect.

Klasserne skulle som afslutning udarbejde en poster, som blev fremlagt for den anden klasse.
På billederne ses 1ms1´s fremlæggelse for 2mb og eksempler på postere i de 2 klasser.