Medlemmer

Erik Østergaard Jensen

Lotte Engsig-Karup Cederskjold

Lone Justesen

Mai Louise Agerskov

Kenneth Bozkurt Madsen (KM)

Anja Møller Vikær (MN)

Bertram Houe Bisbo

Andreas Olof Ljungbo Møller

Bestyrelsesformand

EOJ

Erik Østergaard Jensen
28 99 25 76 eoj@mbg.au.dk

Rektor

Kirsten Skov

86266202
20255291