Mennesket i flok

Hvordan påvirker vi hinanden? Hvordan kunne Hitler få SS-soldater til at udføre grusomme handlinger? Hvad sker der, når en gruppe fungerer godt? Og når den ikke fungerer? Hvorfor rækker vi hånden op i klassen, når vi vil sige noget, men ikke når vi er sammen med vennerne? Hvordan opstår fordomme, og hvor kommer vores holdninger fra? Dette er nogle af de spørgsmål, vi kigger på under emnet: Mennesket i flok.
Eleverne arbejder i dette forløb både med psykologisk teori og metode og skal selv udarbejde et forsøg, eksperiment eller undersøgelse af det sociale menneske. Nedenfor gives eksempler fra nogle af de forsøg, eleverne har arbejdet med:

  1. Konformitet: Kan man få gymnasieelever til at svare forkert på spørgsmål, som de udmærket kender det rigtige svar på – hvis blot de andre i gruppen gør det?
  2. Autoritet: Hvor stor en autoritet er læreren i forhold til eleven? Kan læreren få eleverne til at stille sig op på bordet? Lave sprællemænd eller kysse sidemanden? Og kan eleven få dem til at gøre de samme ting?
  3. Ledelse: Arbejder elever bedst under hård disciplin eller helt uden lærer? Eller arbejder elever bedst med en støttende, vejledende lærer?
  4. Fordomme: Vil du hjælpe en køn pige med at løfte kufferten op ad trappen? Vil du hjælpe en ung og frisk dreng? Eller en kvinde i burka?

Forløbet giver eleverne et indblik i den forskningsmæssige side af psykologi og de får øjnene op for udfordringerne forbundet med god forskningsskik.