Mester Jakob

1mb udfører her en del af værket ”mester Jakob” i forbindelse med et forløb om lyd.
Instrumenterne der benyttes er reagensglas med vand, hvor vandstanden omhyggeligt
er beregnet fra fysikkens teorier!