Studieretning med musik A og matematik A

I musikkens verden finder vi en lang række matematiske sammenhænge. Hvordan laves f.eks. matematisk beregning på toner og harmoniske klange? Kan matematik forklare instrumenternes klang? Kan vi forklare konsonans og dissonans med matematik? I studieretningen vil vi undersøge alle disse spørgsmål og meget mere og desuden arbejde kreativt med selv at producere musik på computer. Du styrker din evne til fordybelse, samarbejde og selvdisciplin, når du spiller og synger sammen med andre. Det er i høj grad kompetencer, du også kan bruge i andre fag – og i din karriere fremover – og så er det sjovt.

 • Musik

  Musik er både et praktisk og et teoretisk fag. Derfor skal du både spille/synge en masse gode numre, og du skal arbejde med musikteori.
  Musik er alle vegne omkring os. Vi har musik i ørerne, når vi træner, når vi cykler i skole, eller er mere magelige og tager bussen. Vi hører musik, når vi er til fest med vennerne, og specielt når vi skal danse. Musik er en stor del af vores hverdag og af de mere festlige dage.

  Læs mere

 • Matematik

  Pythagoras, trekantsberegning, potenser, ligninger, funktioner – du genkender nok nogle af ordene. Matematik er et fag, som alle kender fra folkeskolen, og det er et fag, som alle skal have i gymnasiet på mindst C-niveau. Man møder matematik overalt i samfundet fx til at lave modeller i økonomi, biologi og fysik. I matematikundervisningen i gymnasiet arbejder vi med forståelsen af matematik på flere niveauer. Vi ser på anvendelser af matematik, historisk matematik, matematikkens væsen, argumentation og beviser.

  Læs mere