Motivationsformiddag

Der bliver evalueret på, hvordan eleverne oplever, at motivationen har ændret sig fra 1g til 3g, og der formuleres en række gode råd til 1g’erne.
Der bliver set fremad på motivation i forbindelse med studentereksamen og videre studier.

   

Dagen begynder med fælles morgenmad

 1. Motivationsmodellen repeteres (de 4 felter i stikord) inden de placerer sig i felterne i skolegården. Vi tager billeder af fordelingen i skolegården.
 2. Klassen får bagefter udleveret klassespejlet fra 1g og 2g og skal svare på spørgsmålene: Find dig selv og marker din placering. Er du det samme sted i skolegården i dag? Hvis ikke, kender du årsagen?
 3. 45 minutters gruppearbejde om flg. spørgsmål: Hvilke faktorer vil du pege på som motiverende? Se på de 3 år i gymnasiet som både et lære-sted og et være-sted. Se bort fra den motivation der kan ligge i at undgå for højt fravær eller få gode karakterer.

Med fokus på MG som et lære-sted, hvad motiverer dig? (vigtigt at det er DIG, der mener noget )

 • Er det lærerne
 • Er det forholdet mellem eleverne og lærerne
 • Er det klassen
 • Er det det faglige
 • Er det emnet
 • Er det de fysiske rammer
 • Er det god, personlig kontakt
 • Er det helt andre ting

Med fokus på MG som et være-sted – hvad motiverer dig?

 • Er det skolen som rum
 • Er det klassen som rum
 • Er det udenfor-skoletid-arrangementer
 • Er det andet

 4. Diskussion, opsamling og forsøg på konklusion

 • Se tilbage på de 3 år. Var det andre ting, der motiverede dig i 1.g og 2.g ? Hvis ja, hvilke? Giv eksempler på motiverende oplevelser, situationer, forløb.
 • 10 minutters afsluttende gruppearbejde: Formuler tre gode råd til 1g’erne om motivation i gymnasiet.