Studieretning med matematik og samfundsfag

I denne samfundsvidenskabelige studieretning kombinerer du matematik og samfundsfag. Det giver gode muligheder for at komme godt rundt i de samfundsmæssige problemstillinger med en særlig vægt på matematiske aspekter som modellering og økonomi.

til videregående uddannelser med denne studieretning. Tast selv sprogvalget og eventuelle valgfag ind.

 • Matematik

  Pythagoras, trekantsberegning, potenser, ligninger, funktioner – du genkender nok nogle af ordene. Matematik er et fag, som alle kender fra folkeskolen, og det er et fag, som alle skal have i gymnasiet på mindst C-niveau. Man møder matematik overalt i samfundet fx til at lave modeller i økonomi, biologi og fysik. I matematikundervisningen i gymnasiet arbejder vi med forståelsen af matematik på flere niveauer. Vi ser på anvendelser af matematik, historisk matematik, matematikkens væsen, argumentation og beviser.

  Læs mere

 • Samfundsfag

  I samfundsfag forsøger vi at forstå og forklare aktuelle problemstillinger.
  Hvilke udfordringer står den danske velfærdsstat overfor, og hvordan kan de håndteres?
  Hvem har magten i Danmark? Og hvilken rolle spiller medierne i vores demokrati?
  Hvor er det europæiske samarbejde på vej hen? Integration eller opbrud?
  Hvordan løser vi de økonomiske udfordringer Danmark, EU og verden står overfor?

  Læs mere