Musik

  • Studieretning med MU og EN

    Er du nysgerrig på hvilken betydning musik og det engelske sprog har for identitetsdannelsen, og hvilken rolle den spiller i forhold til politiske begivenheder? Musik, medier og individ er i centrum. Dine evner til fordybelse, samarbejde og selvdisciplin styrkes, når du selv spiller og synger sammen med andre. Disse kompetencer kan du også bruge i andre fag – og i din karriere fremover – og så er det samtidig sjovt. Undervejs i studieretningsforløbet arbejdes sammen med professionelle kunstnere ud fra et stærkt fagligt perspektiv. Vi har et næ…

    Læs mere

  • Studieretning med MU, MA

    I musikkens verden finder vi en lang række matematiske sammenhænge. Hvordan laves f.eks. matematisk beregning på toner og harmoniske klange? Kan matematik forklare instrumenternes klang? Kan vi forklare konsonans og dissonans med matematik? I studieretningen vil vi undersøge alle disse spørgsmål og meget mere og desuden arbejde kreativt med selv at producere musik på computer. Du styrker din evne til fordybelse, samarbejde og selvdisciplin, når du spiller og synger sammen med andre. Det er i høj grad kompetencer, du også kan bruge i andre fag …

    Læs mere