Naturvidenskab

 • Studieretning med BT, MA og Fy

  Hvis du er interesseret i naturvidenskab og matematik og især interesserer dig for bioteknologi, er denne studieretning noget for dig. Her kommer du blandt andet til at arbejde med, hvordan bioteknologi anvendes inden for en lang række områder i den moderne forskning, og du kommer til at og beskæftige dig med en bred vifte af spændende matematiske emner, der ofte spiller sammen med de problemstillinger, du arbejder med i de andre studieretningsfag – bioteknologi og fysik.

  Læs mere

 • Studieretning med BI og Ke

  Studieretningen er orienteret mod dem, der interesserer sig for den naturvidenskabelige beskrivelse af mennesket og naturen. Her vil der være mulighed for at komme ind på emner som medicin – hvordan det virker og fremstilles – euforiserende stoffer, nervegifte og genteknologi og meget andet. Studieretningen giver desuden mulighed for at orientere sig mod det samfundsvidenskabelige og humanvidenskabelige inden for emner som miljø, bakterieresistens og hormonforstyrrende stoffer. Emner som kan behandles såvel videnskabeligt som politisk og etisk….

  Læs mere

 • Studieretning med MA, FY og Ke

  På denne studieretning vil du få indblik i, hvordan matematiske modeller anvendes til at beskrive fænomener i den fysiske og kemiske verden. Du vil få mulighed for at afprøve teorier i praksis gennem det eksperimentelle arbejde, og du kommer til at arbejde med: Energi i det moderne samfund og bæredygtig udvikling, sammenhæng mellem naturvidenskab, teknologi og samfund, universet og dets udvikling, krig og teknologi, lys og farver, radioaktivitet og meget mere.

  Læs mere