Naturvidenskabsfestival

I uge 39 blev der afholdt naturvidenskabsfestival på Marselisborg Gymnasium. Her havde vi inviteret udskolingsklasserne fra vores kontaktskoler til en lærerig og underholdende dag i naturvidenskabens tegn.

 

Tekst: Emil Enderup
Foto: Per Fløng

2.g’ere fra Marselisborg er ved at gøre klar til en stor eksplosion i skolegården som afslutning på deres fysikshow. “Bomben” fyldes med flydende kvælstof, som ved opvarmning udvider sig og får flasken til at sprænge

Flasken med flydende kvælstof placeres i en kop med vand, hvilket får opvarmning af det flydende kvælstof i flasken til at gå hurtigere.

Elever fra forældreskolen venter spændt på en stor eksplosion i skolegården, som var afslutningen på et fysikshow afholdt af nogle af vores egne 2.g elever.

Røgskyen umiddelbart efter fysikshowets afsluttende eksplosion i skolegården.

Som en del af besøget skulle folkeskoleeleverne gennemgå en workshop i eksplosiv kemi, hvor de bl.a. skulle lave deres egne bordbomber med nitrovat.

Bordbombe er klargjort og klar til affyring.

Folkeskoleeleverne skulle også igennem en workshop i Rocket Science, hvor de skulle dyste i at lave de bedste vandraketter.