Opdag neuroscience

16. april 2018 af Mie Lindeman Olsen

Mandag d 16. april var vores bioteknologiklasser på besøg på Psykiatrisk Hospital i Risskov, hvor vi arbejdede med neuroscience fra forskellige vinkler. 

Vi blev budt velkomne af Gregers Wegener, læge, ph.d, dr.med, professor, som gav os en introduktion til hvorfor og hvordan det er relevant at bruge forsøgsdyr indenfor bl.a. forskning i psykiske sygdomme. Overførbarheden af viden opnået ved dyreforsøg er god inden for psykiske sygdomme. Men man kan fx teste antidepressiv medicin på en rottemodel for stress og depression.

Herefter holdt Louise Meldgaard Bruun, psykolog, specialpsykolog i psykiatri, ekstern lektor ved Aarhus Universitet, et foredrag om psykologi og neuroscience. Hun fortalte bl.a. at lys, pauser, søvn, fællesskaber og rutiner er faktorer som kan booste indlæring, mens stress, angst/depression, psykose, alkohol og stoffer kan bremse den. Tankevækkende er det at når man går kold i lektielæsningen og holder en pause, skal hjernen holde fri! Fx er det ikke en pause at tjekke emails, surfe på nettet eller tjekke status på FB. Herudover lærte vi om forbindelserne mellem vores følelser (det limbiske system), og frontallapperne, som er en slags kontroltårn for vores tænkning. Når man har en depression, så går det bl.a. ud over dele af det limbiske system. Dermed får kontroltårnet (frontallapperne) ikke de beskeder, det skal have, og man bliver fx apatisk, bange, får angst osv. 

Vi så animationsfilmen ”Inderst inde” og diskuterede de følelser, som filmen omhandlede, og hvordan de kunne komme i spil i forskellige situationer. Følelserne blev relateret til kroppens fysiske reaktion som rødmen, mavepine, svimmelhed, tårer osv. Denne diskussion blev styret af Claudia Grottolo, som var rejst fra Italien for netop dette arrangement.

Om eftermiddagen introducerede Giulia Treccani, ph.d., postdoc, os til de forsøg, som mange af eleverne havde set frem til. Vi iklædte os beskyttelsesdragter, masker, og handsker og undersøgte mus. Vi studerede deres indre organer og hjernen. Fx så vi både neuroner, astrocytter og mikroglia vha. teknikken immunohiostokemi. Og vi så hippocampus, som skrumper, når man har fx en depression.
En spændende og meget lærerig dag!