Pædagogisk dag under OD

3. november 2010 af Stig Poulsen

Dagen startede med oplæg af erhvervspsykolog Michael Munch-Hansen, som havde et spændende oplæg om teamsamarbejde. Ud over forskellige mødeaktiviteter var der også et nyt socialt brainstom-koncept under navnet Walk, Cake and Vision. Her var personalet inddelt i grupper, som gik på cafe udstyret med en post-it note. Meningen var så at nedskrive fremtidsvisioner for skolen til en fælles poster. En interessant måde at arbejde med visioner på.