Opgaver

  1. Alle elever og lærere kan låne bøger og tidsskrifter på biblioteket.
  2. Udlån finder sted i åbningstiden og foretages af bibliotekaren.
  3. Visse bøger, som er mærket med en gul prik, er opslagsbøger, som IKKE er til udlån.
  4. De lånte bøger skal afleveres på biblioteket hurtigst muligt efter brug.
  5. Bortkomne og ødelagte bøger skal erstattes.