Perspektivtegning i matematik

20. marts 2014 af Niels Larsen-Ledet

Perspektivtegning er ikke alene et emne inden for billedkunst. Vektorregning i matematikken spiller en vigtig rolle, når der skal argumenteres for, hvorfor de forskellige teknikker virker, når man skal konstruere et perspektivisk rigtigt billede.

Rollen bliver ikke mindre, når man går den anden vej: Hvad kan vi ud fra et perspektivisk billede konkludere om den virkelige størrelse og placering af de objekter, der ses i billedet?

3bm går op i emnet med liv og sjæl, både når der arbejdes på papir og når der laves dynamiske tegninger i GeoGebra på computeren – og når der skal argumenteres.

På fotografierne ser man klassen aftegne perspektiviske linjer på transparenter, sådan som de faktisk ser ud, inden vores hjerne hjælper os med at tolke. Så skrå er linjerne faktisk.