Lærere

Agnete Monrad
(Ag)

Anja Møller Nielsen
(MN)

Anne Dissing Sandal
(AS)

Barbara von Loebenstein
(BW)

Birgitte Bjerre Lassen
(BB)

Birgitte Nors
(BN)

Cecilie Vahlstrup
(CV)

Charlotte Jacobsen Day
(CD)

Christiane Brøchner
(CB)

Claus Just Andersen
(CJ)

Cæcilie Eskildsen
(CE)

Dan Enevold Mikkelsen
(DM)

Doris Hostrup
(DH)

Ellen Rokkjær
(EK)

Else Marie Gejl
(EG)

Emil Enderup Friis
(EF)

Frank Carlsen
(FC)

Grete Ravn Nielsen
(GR)

Hanne S. Krogh
(HK)

Hans Christian Hulvej
(HC)

Helene K. G. Thomsen
(HG)

Henriette Ohrt
(HO)

Igor Teplyi
(Te)

Inge Anne B. Junker
(IJ)

Jakob G. Jensby
(JJ)

Jan Holst
(JH)

Jens Aarup Rasmussen
(JR)

Jørn Riis
(Ri)

Kenneth Madsen
(KM)

Kirsten Skov
(KS)

Kjeld Knudsen Jensen
(KK)

Kren Elvin Jensen
(KE)

Lars Bach Hansen
(LH)

Lise Fog Wichmann
(LF)

Lise Wich
(LW)

Lotte Genefke
(LG)

Louise Gjerlev Jensen
(LJ)

Louise H. Marcussen
(Lo)

Marie Louise Sibast
(MS)

Michael H. Madsen
(MM)

Mie Lindeman Olsen
(MO)

Mikkel H. Jensen
(HJ)

Mikkel Løve Nørgaard
(ML)

Niels Erik Jensen
(NJ)

Per Andreassen
(PA)

Per Thaaning Fløng
(PF)

Rikke Forsberg
(RF)

Rikke Winther
(RW)

Sanne Krabbe Lyngs
(KL)

Sebastian F. Nordentoft
(SF)

Simon Vaaben Andersen
(SA)

Sine Tølbøll Jensen
(ST)

Stine Nue Mikkelsen
(SM)

Søren Vrist Christensen
(SC)

Thomas Lund
(TL)

Thomas Skotting
(TS)

Tina Isberg Aahave
(TJ)

Torben Hviid
(TH)

Trine Henriksen
(He)

Trine Noe Jacobsen
(TN)

Ulrik Lyng Vestergaard
(UV)

Mailadresse er initialer@mgym.dk eller initialer@marselisborg-gym.dk