Beredskabsplan

Institutions adresse:  

Marselisborg Gymnasium
Birketinget 9
8000 Århus C

Leder:

Rektor Kirsten Skov

Funktion:

Marselisborg Gymnasium er en uddannelsesinstitution der underviser unge i alderen 16 til 19 år. Skolen har ca. 750 elever og ca. 100 ansatte.

Undervisning forgår mellem 8.00 og 16.30

Bygninger:

Hovedbygning er på 5870 m². Den er på 5 etager inkl. kælder.

Faglokaler befinder sig i alle etager i den gule tilbygning hvor derundervises i biologi, fysik og kemi, med tilhørende kemikalier og iltflasker. På en normal skoledag kan der befinde sig ca. 580 elever og 50 ansatte i bygningerne.

Den ny tilbygning er på 1885 m2. Den er på 3 etager inkl. kælder som anvendes til depot. De øvrige etager rummer 18 undervisningslokaler, hvor 4 af dem er åbne undervisningslokaler og 1 er faglokale for billedkunst. På en normal skoledag vil der befinde sig ca. 390 elever og ca. 14 ansatte.

Den gamle bygning eller den gamle skole er på 300m² i 2 etager ogrummer bogdepot og diverse kontorer.

På en normal skoledag vil der befinde sig ca. 6 ansatte

Multihal er på 1455 m2. På en normal skoledag vil der befinde sig ca.

50 elever (2 idrætshold) plus 3-4 ansatte

Fællesområder i sammenbygning med den gamle hovedbygning er på668 m2 dvs. kantinen.

Formål:

Målet med beredskabsplanen er at sikre, at der ikke sker personskade ved ulykker og lette redningsarbejde for personer og bygninger.

Ansvar:

Arbejdsmiljøgruppen som består af  rektor Kirsten Skov, pedel Søren Laursen og skolens arbejdsmiljøsrepræsentanter Frank Borum og Barbara Walther von Loebenstein er ansvarlig for vedligeholdelse og justering af beredskabsplanen.

Beredskabsorganisation:

Beredskabsledelse bestå af arbejdsmiljøgruppen. Alle lokaler er forsynet med brandinstruks og evakueringsinstruks.
Varslingssystemet afprøves to gang pr. år.

Personale:

I tilfælde af brand eller anden form for ulykke er personalet instrueret i at sikre en hurtig evakuering af bygningen. Det gælder også barrikadering i tilfælde af skyderi.

Evakuering:

I alle lokaler er der ophængt en brandinstruks og evakueringsinstruks

Orientering:

Ved ulykker orienterer rektor via pressen, skolens hjemmeside og intranet elever, forældre og personale.

Genhusning:

Beredskabsledelsen og administration vil bestræbe sig på at undervisning kan genoptages hurtigst muligt.

Debriefing:

Efter en brand eller ulykke indkalder rektor til et møde med personalet. Handlingsforløbet gennemgås og behov for hjælp vurderes.

Bilag:

Brandinstruks
Evakueringsinstruks (opslag i lokalerne)
Barrikaderingsinstruks
Brand og evakueringsplan til personalet