Barrikaderingsinstruks

Barrikaderingsinstruks i tilfælde af skyderi på Marselisborg Gymnasium

Ved indtrængen af en bevæbnet person:

  • Underret alle omkring dig om truslen
  • Alarmér politi, ring 112
  • Alarmér kontor på 86266200
  • Gå ind i nærmeste lokale og lås døren
  • Placér jer, så I ikke er synlige fra gange o.l.
  • Blokere indgang til lokalet ved f.eks. at bruge ryggen til en stol som stopper for håndtaget og ved at skubbe borde hen mod døren.
  • Luk vinduerne
  • Undgå al støj
  • Forbliv i lokalet indtil enten politi eller en skoleansat person kalder jer ud