Evakueringsinstruks

Ved brand eller anden ulykke
  • Signalet til evakuering af skolen er en sirene og talealarm (skolens brandalarm)
  • Advar de direkte truede og stands ulykken ved f.eks. at slukke ilden om muligt

  • Alarmér kontoret på telefon 86266200 og alarmcentralen på 112

Evakuering i en undervisningstime

Lærerne skal straks tælle eleverne i klassen og roligt føre dem samlet ad nærmeste flugtvej til samlingsstedet på  boldbanen, hvor de tælles igen og meldes klar til beredskabsorganisation (vicerektor, ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter). Luk vinduer og døren uden at låse. Hold tilbage for klasser fra højere etager.

Eleverne noterer sig deres 2 sidemænd og medtager nødvendigt overtøj, mens tasker m.v. skal efterlades. Mobiltelefoner må ikke benyttes under evakuering.  

Evakuering i en mellemtime eller i et frikvarter

Hver enkelt person forlader bygningen ad nærmeste flugtvej. Sidste person der forlader et lokale skal lukke døren uden at låse.

Hvis det ikke er muligt at forlade lokalet, skal døre og vinduer lukkes og alle skal sætte sig ned på gulvet, hvorefter læreren tilkalder hjælp ved at ringe til kontoret på telefon 86266200, til rektor på 86266203/20255291, til vicerektor på 61793042 eller til alarmcentralen på 112. Der kan også signaleres fra vinduet eller blinkes med lyset.